الفرق بين php و asp net

قبل از این تکنولوژی مایکروسافت روی تکنولوژی Mvc سرمایه گذاری زیادی رو انجام داده بود و نسخه های 2،3،4 . net مجرد framework لكن باعتبار ان معظم الناس بتستخدم سي شارب فلون هنقارن بين السي شارب والـ php فالسي شارب الـ syntax بتاعها اكثر وضوح تقدر تقول كودها انضف بكتير

2023-02-05
  Lg g3 و نوت 3
 1. NET
 2. أمّا الـ (ASP
 3. net
 4. Mamp لـ Mac OS X
 5. ماهو الفرق بين php و asp
 6. Net
 7. net core is the new thing
 8. net ؟!
 9. 5-ruby on real